Back
User Avatar

Lương Thành

Lương Thành sáng lập diễn đàn học toán Online trên trang web HỌCTOÁN.VN hoạt động từ năm 2011 hỗ trợ học sinh học toán, chữa các bài toán khó. Được đào tạo trong chương trình Chuyên toán, nhiều lần tham gia các đội tuyển thi học sinh giỏi toán của huyện Từ Liêm và Thành phố Hà Nội, Giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán Huyện Từ Liêm. Năm 2014 được Trung tâm Internet Việt Nam trao Giấy khen, web HỌCTOÁN.VN là 1 trong 5 trang web tiêu biểu được khen thưởng.

Khóa học Kungfu Toán nhằm giúp học sinh đạt được điểm 8, 9, 10 trong các bài kiểm tra, thi học kỳ, thi chuyển cấp.

3 Courses
5 Students