Back
User Avatar

Lương Thành

Lương Thành sáng lập diễn đàn học toán Online trên trang web HỌCTOÁN.VN hoạt động từ năm 2011 hỗ trợ học sinh học toán, giải các bài toán khó, năm 2014 đã được Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ TTTT tặng Giấy khen.

4 Courses
7 Students