Back

Trang web

Trang web học online của chúng tôi có địa chỉ là: https://hoctoan.vn.

Thu thập thông tin và sử dụng thông tin được thu thập

Các thông tin được thu thập nhằm giúp chúng tôi trong việc liên lạc với khách hàng và cung cấp tốt hơn các khóa học mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Dưới đây là vài ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập trên trang web hoctoan.vn khi bạn đồng ý cung cấp chúng:

Địa chỉ thư điện tử (email) để gửi các xác nhận tài khoản người dùng và các thông tin về khóa học.

Tên người học, số điện thoại và địa chỉ để xác thực và hỗ trợ người học khi cần thiết và gửi các hồ sơ, tài liệu hỗ trợ cho hoạt động học tập khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin mà người dùng cung cấp sẽ được lưu trữ không có thời hạn.

Với những người dùng đăng ký thành viên trang web hoctoan.vn, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong tài khoản thành viên (user profile). Người dùng luôn luôn có thể đăng nhập để xem, sửa đổi hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Ai có thể tiếp cận thông tin người dùng

Bản thân người dùng và người quản trị trang web hoctoan.vn có thể tiếp cận các thông tin cá nhân đã được cung cấp.

Cam kết bảo vệ thông tin người dùng

Chúng tôi cam kết không tiết lộ các thông tin khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào khác và chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích cung cấp các sản phẩm dịch vụ của trang web hoctoan.vn.

Giải đáp liên quan đến quản lý và sử dụng thông tin người dùng

Liên hệ SĐT 0946146246. Email: hoctoan.help@gmail.com

Nếu bạn đồng ý với chính sách sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của trang web hoctoan.vn như trên, bạn hãy đăng ký trở thành thành viên của trang web hoctoan.vn !