Back
Loi

Vũ Đức Lợi

PH.D Giảng viên CFVG

Một mục tiêu rõ ràng luôn có giá trị ứng dụng trong thực tế, bộ óc của Con người còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Tiết kiệm 20%-30% thời gian học  Toán của học sinh là một mục tiêu rất thách thức nhưng rất xứng đáng để nỗ lực. HỌCTOÁN.VN đã trải qua 10 năm hoạt động, là một trong những diễn đàn Online về học toán đầu tiên tại Việt Nam. Tôi tin và xin chúc  HỌCTOÁN.VN sẽ hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh đã đặt ra.