Hợp tác với hoctoan.vn

Trở thành Giảng viên, Trợ giảng hoặc Cộng tác viên

Bạn là giáo viên Toán, cựu học sinh khối chuyên Toán PTTH, bạn muốn chia sẻ kiến thức, giúp các em học sinh học tốt hơn môn Toán. Hoặc bạn muốn trở thành Cộng tác viên giới thiệu các khóa học. Hãy hợp tác với chúng tôi trên HOCTOAN.VN

Các hình thức hợp tác

Gia tăng thu nhập ổn định và lâu dài.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Zalo.

1. Bạn có thể hợp tác trên vai trò là một Giáo viên. Bạn sẽ phụ trách dạy toàn bộ chương trình của một khối lớp, ví dụ Toán lớp 12. Với kinh nghiệm và trình độ của mình, Bạn chịu trách nhiệm toàn bộ cho chương trình dạy online, thiết kế bài trắc nghiệm, bài kiểm tra, tổ chức hỗ trợ học sinh, lựa chọn trợ giảng cho khối lớp của mình. Chúng tôi đang ưu tiên tìm kiếm các vị trí sau.

Giáo viên Toán PTTH (khối lớp 10, 11, 12) .

Giáo viên Toán Cấp 1 (khối lớp 1, 2, 3, 4, 5) .

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về Chính sách Hợp tác cho các vị trí Giáo viên.
2. Trợ giảng: Nếu bạn không có nhiều thời gian hay kinh nghiệm để là Giáo viên phụ trách một khối lớp, bạn có thể tham gia với vai trò Trợ giảng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về Chính sách Hợp tác cho các vị trí Trợ giảng.
3. Bạn có thể trở thành cộng tác viên giới thiệu các khóa học . Bạn sẽ có cơ hội gia tăng thu nhập ổn định và lâu dài cùng HOCTOAN.VN.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chính sách hợp tác của Cộng tác viên. .