Back

Hợp tác với HOCTOAN.VN

Tham gia Maths Teacher Network

Bạn là giáo viên Toán tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, sinh viên, cựu học sinh khối chuyên Toán, hãy tham gia Maths Teacher Network. Bạn muốn giới thiệu các khóa học hữu ích của HOCTOAN.VN.

Các hình thức hợp tác

HOCTOAN.VN hỗ trợ hoạt động giảng dạy, gia tăng uy tín và thu nhập.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Zalo.

1. Nếu bạn là một Giáo viên dạy Toán bậc phổ thông tại địa phương, tham gia Maths Teacher Network của HOCTOAN.VN. Bạn sẽ nhận được các lợi ích sau:

- Bạn sẽ nằm trong danh sách Giáo viên Toán được giới thiệu bởi HOCTOAN.VN . Profile của bạn sẽ được giới thiệu trên trang web.

- Bạn sẽ nhận được hỗ trợ về tài liệu phục vụ cho hoạt động giảng dạy từ HOCTOAN.VN như các bộ đề bài kiểm tra và luyện tập các dạng toán theo trình độ và các lớp.

- Bạn sẽ được tham gia vào cộng đồng các giáo viên dạy Toán trên toàn quốc để cùng học hỏi, trao đổi kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu và tham gia Maths Teacher Network.

Tham gia Maths Teacher Network

2. Hãy giới thiệu các khóa học Online của HOCTOAN.VN cho bạn bè và người thân để cùng nhận được các ưu đãi đặc biệt và các món quà giá trị từ HOCTOAN.VN.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chính sách Khách hàng giới thiệu Khách hàng của HOCTOAN.VN.