Ba phương pháp học tập hiệu quả

Hiệu ứng kiểm tra, học không theo trình tự và giải thích lại cho người khác là ba phương pháp giúp nâng cao hiệu quả học tập.

Giới thiệu HỌCTOÁN.VN

HỌCTOÁN.VN, hoạt động từ năm 2011, là một trong những diễn đàn học toán online đầu tiên tại Việt Nam. HỌCTOÁN.VN đã vinh dự được Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin & Truyền thông khen thưởng vì đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển tên miền tiếng Việt.

top
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
X